Korektury v ČJ

Učitelka jazyků - Korektury, odborné texty

Nabízím jazykové korektury českých textů. Jedná se o gramatické, stylistické a věcné korekce textu s přihlédnutím ke specifičnosti textu a jeho cílovému využití. Korektury jsou ve vysoké kvalitě a za rozumné ceny.

Obsahově nejde jen o obecné texty, ale mohou to být i texty odborné, a to z libovolné oblasti. Kvůli kvalitně odvedené korektuře vždy prostuduji dostupné informace, abych vstřebala většinu důležitých odborných výrazů a také logiku odvětví. Právě tímto přístupem se odlišuji od všech, kteří nabízejí prosté jazykové korektury.

Texty mi jednoduše zašlete e-mailem a já vám pak stejným způsobem doručím jejich korigované verze.