Odborné články z oblasti dopravy a stavebnictví

Učitalka jazyků - Odborné články z oblasti dopravy a stavebnictví

Zpracovávám odborné texty pro oblast dopravy a stavebnictví, a to s ohledem na předchozí desetiletou praxi v odborných periodicích: jako redaktorka časopisu Stavitel, šéfredaktorka periodika Realizace staveb a poté šéfredaktorka dvouměsíčníku Silnice Železnice.

Témata článků mohou být různorodá – klasické články, pojednávající o nějaké zajímavé oblasti, stavbě, akci… S ohledem na svoji dlouholetou praxi v odborném časopisu ovládám specifické termíny a dokáži Váš článek napsat poutavě a s nadhledem.

Jaké formy mohou články mít?

  • Rozhovory s odborníky z dané oblasti.
  • PR článek na klíč na téma doprava, stavitelství, stavebnictví a příbuzné oblasti.
  • Reportáž z návštěvy vybrané stavby.

Vždy se zajímám o cílovou skupinu čtenářů článku, neboť je důležité použít jiný slovník pro odborníky na stavebním trhu a jiný pro koncové uživatele staveb, tedy „obecnou veřejnost“.

Články mohou vzniknout na základě Vámi zaslaných podkladů nebo i mojí osobní návštěvy na místě stavby ať v ČR, tak v zahraničí. Plynule ovládám němčinu, ruštinu, angličtinu, portugalštinu a nově studuji také slovinštinu. Mohu Vám proto na cestách zajistit i tlumočení. Vše je pouze věcí dohody.