Jazyky

Učím v Praze individuálně a hravou formou pět jazyků – angličtinu, ruštinu, němčinu, portugalštinu a češtinu jak Čechy, tak cizince. Moje dlouhá praxe, překlady i zahraniční cesty zajistí, že Vás rychle a efektivně naučím mluvit, psát i číst v cizím jazyce. Začneme nejpotřebnějšími oblastmi a tématy, doplníme je konverzací a dostaneme se i k tomu, co Vás zajímá a baví.

Cenová garance: pokud se Vám první společná lekce cizího jazyka nebude líbit, vrátím Vám Vaše peníze zpět.

Hlavním předpokladem efektivního studia cizího jazyka je skutečnost, že učitel umí učit.

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ – neznámý autor

Dávám přednost individuální výuce, která má oproti skupinové mnoho výhod, a to jsou zejména:

  • Intenzivní spolupráce mezi žákem a učitelem.
  • Přizpůsobení se učitele žákovi (rychlost výuky, témata, psaný nebo mluvený projev).
  • Individuální přizpůsobení se časovým potřebám žáka.
  • Student dělá obrovské pokroky v minimálním čase a baví ho to.

Výuka cizích jazyků bývá úspěšná, pokud je postavena na třech hlavních pilířích. Jsou to:

  1. Žák musí chtít studovat cizí jazyk.
  2. Učitel musí vzít v potaz individualitu žáka.
  3. Oba si musejí vzájemně vyhovovat.

Pokud některý z těchto bodů není splněn, výuka ztrácí na přitažlivosti. A často v krátké době končí. I z těchto důvodů poskytuji cenovou garanci, v rámci které získáte hodinu výuky cizího jazyka zdarma = nic neriskujete. Platí pouze pro nové klienty, první hodinu a jediný jazyk.