Angličtina

Výuka angličtiny - Dover - útesy

 

Výuka angličtiny - Londýn, Tower Bridge

 

Výuka angličtiny - Londýn, Double decker

Individuální výuka angličtiny = 100% kvalita a rychlé výsledky. Slovíčka, fráze, gramatiku i rozhovory zvládnete se soukromou lektorkou angličtiny efektivněji než v kurzu.

Výuka angličtiny patří mezi pilíře výuky většiny učitelů cizích jazyků. A když to obrátíme: většina učitelů cizích jazyků vyučuje angličtinu. Buď spolu s dalším jazykem (dalšími jazyky), nebo samotnou. Je totiž číslem jedna ve světě, i u nás. Pro žáka je nejpřínosnější individuální výuka angličtiny, protože využívá 100 % jeho času.

Cenová garanceCenová garance: pokud se Vám první společná lekce angličtiny nebude líbit, vrátím Vám Vaše peníze zpět.
Vybrané oblasti, kterými se jako lektorka angličtiny s Vámi budu zabývat:

  • Obchodní angličtina
  • Konverzace v angličtině na dané téma
  • Doučování dětí
  • Příprava na zkoušky z angličtiny
  • A další…

Protože jsem dlouholetá učitelka angličtiny, pomohu Vám si velice brzo osvojit její základy i zákonitosti a s minimální slovní zásobou zvládnout výlety do anglicky mluvících zemí či náhodná setkání s cizinci u nás. Pravidelně tlumočím z angličtiny do češtiny, a tak obohatím Vaši slovní zásobu i o nové výrazy, které často ještě v učebnicích ani nejsou k dispozici. Doučování dětí i soukromá výuka angličtiny pro dospělé probíhá v Praze na těchto místech:

U mě doma:
Hornoměcholupská 27, Praha 10 – Hostivař


„You know you are getting old when the candles cost more than the cake.“ (Bob Hope)Poznáš, že začínáš stárnout, když svíčky stojí víc, než dort.

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě.

Je však používán v mnoha zemích jako jeden z úředních jazyků (Indie, Kanada, Jižní Afrika).

Anglicky spolu hovoří lidé z různých zemí, kteří si navzájem nerozumějí, ale používají ji jako mezinárodní dorozumívací prostředek.

Angličtina se píše latinkou. S výjimkou některých cizích slov se obejde bez diakritických znamének. Používá historický pravopis, který odráží stav jazyka okolo roku 1 400. Vzhledem k tomu, že téměř nereflektuje změny, ke kterým došlo ve vývoji v pozdější době, se písemný projev značně rozchází s výslovností. Pravopisná pravidla mají velké množství výjimek, lze jen zhruba odhadnout, jak se které slovo vyslovuje. Problematická je zejména výslovnost cizích slov, především převzatých z francouzštiny.

Zdroj: Wikipedie