Čeština pro cizince

Výuka češtiny pro cizince - výuka v kavárně

 

Výuka češtiny pro cizince - Pražský hrad

 

Výuka češtiny pro cizince - Český Krumlov

Jako učitelka češtiny vás i vaše děti při individuální výuce naučím češtinu rychle a efektivně. Pokud se chcete naučit český jazyk, je individuální přístup to nejlepší, co Vám pomůže.

Čeština je po gramatické stránce náročná řeč, ale já vás provedu jejími zákoutími tak, že se ve velice krátké době dorozumíte v denních situacích. Vašim dětem navíc pomohu i s doučováním, aby se v české škole nebo školce rychle domluvily a získaly kamarády.

Cenová garance: pokud se Vám první společná lekce českého jazyka nebude líbit, vrátím Vám Vaše peníze zpět.Cenová garance

Tato výuka bývá pro učitele (českého učitele) jednou z nejoblíbenějších. Učí svou rodnou řeč a to studenty, které to zajímá. Cizinci češtinu potřebují kvůli plnohodnotnému životu v České republice, užijí ji jak při výkonu svého povolání, tak v běžném životě.

„Národ bez jazyka je národem bez srdce.“ – velšské přísloví

Čeština je slovanský jazyk a patří tak do rodiny indoevropských jazyků. Spolu se slovenštinou tvoří česko-slovenskou větev západoslovanských jazyků, mezi které patří ještě polština, kašubština a lužická srbština (horní a dolní).

Česky mluví zhruba 12,5 mil. lidí, z toho přes 10 mil. v Česku. V důsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech hovoří česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Rumunsku, Austrálii, na Ukrajině a v řadě dalších zemí.

Čeština je flektivní jazyk, vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování. K písemným záznamům používá latinku, obohacenou o znaky s diakritikou. Pro výslovnost je charakteristický pevný přízvuk, opozice délky samohlásek a specifická souhláska „ř“.

Zdroj: Wikipedie