Němčina

Výuka němčiny - Berlín, Brandemburská brána

 

Výuka němčiny - Hamburg, přístav

 

Výuka němčiny - Kolín nad Rýnem, katedrála

Naučte se efektivně a rychle němčinu se zkušenou lektorkou při individuální výuce v Praze. Intenzivní probrání obchodních témat i doučování Vás posune blíže k získání znalostí jazyka, které jsou vlastní rodilému mluvčímu.

Ti, kteří pochopí zákonitosti krásného německého jazyka, mají k jeho znalosti cestu otevřenou. Stačí jen trochu píle a sebezapření, pak jde vše samo… Tedy s mou nepostradatelnou pomocí jako učitelky němčiny. Pro žáka je nejpřínosnější individuální výuka, neboť je mnohonásobně intenzivnější než klasické kurzy.

Cenová garanceCenová garance: pokud se Vám první společná lekce německého jazyka nebude líbit, vrátím Vám Vaše peníze zpět.

Německy se mluví v nejlidnatější zemi Evropy a s německy mluvícími zeměmi má ČR společné skoro 2/3 délky svých hranic. Mnoho turistů mluvících německy také najdete u nás. Evropské firmy mají často v Německu své centrály. Proto je dobré se učit německy, neboť to jsou nejbližší vrátka pro Vaše uplatnění ve světě.

Okruhy, které s Vámi jako lektorka němčiny mohu rozvíjet:

  • Obchodní němčina
  • Konverzace v němčině na libovolné téma
  • Doučování dětí
  • Příprava na zkoušky z němčiny či pobyty v zahraničí
  • A další…

Němčina patří mezi mé srdeční záležitosti, brigády v Německu během prázdnin v době studia na Univerzitě Karlově byly opravdu nezapomenutelné.

Soukromá výuka němčiny i doučování probíhá v Praze.

„Alle menschlichen Organe werden einmal müde, aber die Zunge nie.“ (Konrad Adenauer) – Všechny lidské orgány se jednou unaví, ale jazyk nikdy.

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 mil. mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě.

Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a byla přepracována v letech 2004 a 2006.

Němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka. Používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß – pouze malé, při psaní kapitálkami přepisováno jako SS) bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno, ve Švýcarsku se ß dokonce jako zastaralé důsledně nahrazuje za ss.

Zdroj: Wikipedie