Ruština

Výuka ruštiny, Moskva, Kreml

 

Výuka ruštiny - Petrohrad

 

Výuka ruštiny - dělo Car Kolokol

Intenzivní výuka ruštiny je základem pro zvládnutí rozhovorů i psaného textu. S tím Vám jako učitelka ruštiny mohu pomoci – ještě k tomu Vás bude výuka bavit a svým pokrokem udivíte Vaše okolí.

Jestliže zařadíte ruštinu jako druhý nebo třetí cizí jazyk, máte výbornou možnost uplatnit se ve společnostech, které obchodují právě na ose západ – východ.

Cenová garanceCenová garance: pokud se Vám první společná lekce ruského jazyka nebude líbit, vrátím Vám Vaše peníze zpět.

Přestože se možná někomu z minula přejedla, je jedním z nejkrásnějších jazyků vůbec. Pro svoji melodičnost, jemnost a harmonii… Je exotická, rozumíme a nerozumíme, píše se úplně jiným písmem.

Při individuální výuce ruštiny se věnujeme:

  • Doučování dětí
  • Konverzaci v ruštině na zvolené téma
  • Obchodní ruštině a reáliím země
  • Přípravě na zkoušky z ruštiny k maturitě nebo státnici
  • A dalším oblastem…

Studium ruského jazyka není tak obtížné, jak se zdá. Pomohou nám podobnosti s češtinou, naopak některé jsou matoucí, tak pozor na ně. Nyní se tento jazyk opět dostává do kurzu. A pro obchodování v rusky mluvících zemích je samozřejmě nepostradatelná. Vystačíte sice s angličtinou, ale ty opravdové zakázky dostanete jen se znalostí pokročilé ruštiny. Soukromá výuka ruštiny i její doučování probíhá v Praze.

„Никто не делает больше для человека, который дает надежду.“ (LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ ) – Nikdo nedává víc než ten, kdo dává naději.

Ruština je nejužívanější slovanský jazyk, společně s běloruštinou, ukrajinštinou a rusínštinou patří mezi východoslovanské jazyky a spadá pod hlavičku indoevropských jazyků. Rusky hovoří 278 milionů lidí po celém světě. Je jedním ze šesti úředních jazyků Organizace spojených národů.

Ruštinu píšeme azbukou (cyrilicí). Cyrilice je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny. Cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků (bulharština, makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština), jakož i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého Sovětského svazu (kazaština, kyrgyzština, tatarština, baškirština, čečenština, čuvaština atd.) a jeho satelitních států (mongolština). Do roku 1860 se cyrilice používala i v Rumunsku, až do roku 1990 také v Moldavsku, kde byla pak nahrazena latinkou. Na latinku také přešly některé další jazyky států vzniklých rozpadem SSSR, např. azerština, turkmenština a uzbečtina.

Zdroj: Wikipedie