Doma

Učitelka jazyků - místo výuky

U mě doma – nejefektivnější výuka

Mám k dispozici plně vybavenou učebnu s veškerými podklady – velkým množstvím učebnic, slovníků, dalších vybraných speciálních textů, knih, časopisů. Do svých výukových lekcí zařazuji také audiovizuální techniku. Důležité je rovněž klidné a příjemné prostředí, které motivuje nejen žáky, ale i mě k těm nejlepším výkonům.

Toto místo preferuji hlavně tehdy, pokud mám více studentů v krátkém časovém sledu za sebou.