U klienta

Učitelka jazyků - místo výuky u klientaU žáka v zaměstnání či doma – výhoda známého (domácího) prostředí pro žáka

Žák je v domácím prostředí uvolněný a výuka bývá také velmi úspěšná. Veškeré potřebné podklady vozím s sebou, takže opět učení takzvaně na klíč. V tomto prostředí je možné také bez omezení využít audiovizuální techniku jako doprovodný výukový materiál.

Trochu větší nároky pak toto místo klade na studenta, který musí být schopen eliminovat možná vyrušení, která mohou pocházet od zbytku rodiny, domácího mazlíčka či telefonu a podobně. Navíc, pokud výuka probíhá v zaměstnání, je potřeba zajistit vhodnou místnost, např. jednací místnost.