V přírodě

Učitelka jazyků - výuka v přírodě

Protože je příroda velice inspirující a člověk z ní vychází, domluvím se občas s klientem na výuce pod širým nebem. Pokud pro to vybereme i vhodné téma výuky, je možné se učit velice příjemným způsobem jak v sedě, tak i v pohybu. Zapojením pohybového aparátu dochází k rychlejšímu zapamatování probírané látky, neboť dochází k většímu zapojení mozku a uložení nových informací má trvalejší charakter.

Výuka v přírodě je bohužel podmíněna vhodným počasím a lze ji realizovat nejčastěji v rozpětí od jara do podzimu. Pokud mě ale pozvete na víkendový jazykový pobyt do Alp, určitě najdeme vhodný termín.